ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Πάππου αρ. 26, με ΑΦΜ 094141969 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISE MONKEΥS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ O.E.», ευρύτερα γνωστής ως “4 Wise Monkeys”, που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ. 6 με ΑΦΜ 999797584 ΔΟΥ Γαλατσίου (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Γίνε Master στην Κουζίνα σου» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.barillamastersofpasta.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως πέντε (5) νικητών κάθε εβδομάδα και δύο (2) μεγάλων νικητών στη λήξη του διαγωνισμού.
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, www.barillamastersofpasta.gr καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

2.2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Barilla, 4Wise Monkeys, Care Direct Α.Ε., Κάππας Σχεδιασμός Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Forlabels Α.Ε., καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για τις εβδομαδιαίες κληρώσεις ορίζεται από την 06/05/2019 και ώρα Ελλάδος 13:00 («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 30/08/2019 και ώρα Ελλάδος 23:59 («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για τo μεγάλο δώρο – δύο (2) δωροεπιταγές αξίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ έκαστη από τα καταστήματα «Παρουσίαση» - ορίζεται από την 06/05/2019 (και ώρα Ελλάδος 13:01, «Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 05/09/2019 (και ώρα Ελλάδος 23:59, «Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.barillamastersofpasta.gr.
4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω. Ο διαγωνισμός αφορά τις ειδικές συσκευασίες σαλτσών & ζυμαρικών Barilla, που φέρουν την ειδική ένδειξη «Γίνε Master στην Κουζίνα σου - ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» καλούμενα στο παρόν «τα προϊόντα». - Οι συσκευασίες που εμπεριέχουν τον κωδικό που αφορά την κλήρωση είναι οι κάτωθι και οι οποίες φέρουν την ειδική σήμανση “ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «Γίνε Master στην Κουζίνα σου»: BARILLA No3 (διπλή και τριπλή συσκευασία)
BARILLA No5 (διπλή και τριπλή συσκευασία)
BARILLA No7 (διπλή και τριπλή συσκευασία)
BARILLA PENNE RIGATE (διπλή συσκευασία)
BARILLA FARFALLE (διπλή συσκευασία)
BARILLA FUSILLI (διπλή συσκευασία)
BARILLA INTEGR.No5 (διπλή συσκευασία)
BARILLA SAUCE PESTO GENOVESE (μονή και διπλή συσκευασία)
BARILLA SAUCE ARRABBIATA (μονή και διπλή συσκευασία)
BARILLA SAUCE PECORINO (μονή και διπλή συσκευασία)
BARILLA SAUCE BASILICO (μονή και διπλή συσκευασία)
BARILLA SAUCE NAPOLETANA (μονή και διπλή συσκευασία)


4.2. Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει συγκεκριμένο κωδικό που αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή για την κλήρωση για ένα (1) από τα Δώρα που ορίζονται στο άρθρο 6 κατωτέρω.. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στον διαγωνισμό, από τα γραφεία της Διοργανώτριας , Πάππου 26 & Ακράγαντος, Αθήνα κάθε Δευτέρα 9.30 π.μ. – 12.30 π.μ. Ο μοναδικός κωδικός παρέχεται μόνον μία φορά στον συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

4.3. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στη σελίδα του διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) και τον κωδικό που βρίσκεται στη συσκευασία.

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων και του κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα εάν επιθυμεί να καταχωρήσει επιπλέον κωδικούς.

4.5. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία εγγραφής.

4.6. Οι κωδικοί κάθε εβδομάδας ισχύουν μόνον για την τρέχουσα εβδομάδα και δεν αποτελούν συμμετοχή για τις επόμενες. Ο ίδιος χρήστης θα πρέπει να εισάγει νέο κωδικό την επόμενη εβδομάδα αν επιθυμεί να συμμετέχει στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση. Με τον όρο εβδομάδα, για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού, νοείται το χρονικό διάστημα από τις 00:01 της Παρασκευής, έως τις 24:00 της επόμενης Πέμπτης.

4.7. Όλοι οι κωδικοί από τον ίδιο χρήστη θα προσμετρώνται και ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις και για τη μεγάλη κλήρωση των δύο (2) δωροεπιταγών από τα καταστήματα «Παρουσίαση» που θα πραγματοποιηθεί στις 06/09/2019.

4.8. Ο νικητής ενός από τα εβδομαδιαία δώρα δεν αποκλείεται από το ίδιο δώρο της επόμενης εβδομάδας και κατά συνέπεια, εφόσον καταχωρήσει νέο κωδικό θα μπορεί να συμμετέχει εκ νέου στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση.

4.9. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό μπορεί να προμηθευτεί ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1. του παρόντος.

4.10. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, κατά τον όρο 3 του παρόντος, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξης της προωθητικής ενέργειας ή μετά την τυχόν ανάκλησή της, η χρήση κωδικών που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκηρύξεως του διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.
5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής του κάθε νικητή. Κάθε Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον 5 επιλαχόντες για κάθε ένα από τα δώρα.

5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») μία για κάθε δώρο, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.
Η κλήρωση για το μεγάλο δώρο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 06/09/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία συμβολαιογράφου.
Οι κληρώσεις για τα εβδομαδιαία δώρα θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:
• Παρασκευή 10/05/2019
• Παρασκευή 17/05/2019
• Παρασκευή 24/05/2019
• Παρασκευή 31/05/2019
• Παρασκευή 07/06/2019
• Παρασκευή 14/06/2019
• Παρασκευή 21/06/2019
• Παρασκευή 28/06/2019
• Παρασκευή 05/07/2019
• Παρασκευή 12/07/2019
• Παρασκευή 19/07/2019
• Παρασκευή 26/07/2019
• Παρασκευή 02/08/2019
• Παρασκευή 09/08/2019
• Παρασκευή 23/08/2019
• Παρασκευή 30/08/2019
Από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις εξαιρείται η Παρασκευή 16/08/2019. Όλοι οι χρήστες που θα καταχωρήσουν τον κωδικό τους την περίοδο 09/08/2019 έως και 22/08/2019 θα συμπεριληφθούν αθροιστικά στην κλήρωση της Παρασκευής 23/08/2019 για την ανάδειξη δέκα (10) νικητών.

5.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική τους ανακοίνωση στον ιστότοπο www.barillamastersofpasta.gr ή/και στην επίσημη σελίδα της Barilla στο Facebook (https://www.facebook.com/barillagreece/) προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή/και η Διαφημιστικής.

5.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.barillamastersofpasta.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: 1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω, 2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, 3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.6. Ο χρήστης θα πρέπει εντός τεσσάρων (4) ημερών από την επικοινωνία του με τη Διαφημιστική (μέσω e-mail ή τηλεφώνου) να δηλώσει την αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση, ο νικητής θα χάνει το δώρο του και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.
Για κάθε δώρο θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Κάθε Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον πέντε (5) επιλαχόντες για κάθε ένα από τα δώρα.

6.1. Μεγάλο Δώρο διαγωνισμού:
Δύο (2) δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για premium εξοπλισμό κουζίνας από τα καταστήματα «Παρουσίαση». Για το παραπάνω δώρο ισχύουν τα εξής:
• Ο κάθε νικητής θα μπορεί να εξαργυρώσει το δώρο του εξ ’ολοκλήρου ή τμηματικά έως τις 31/12/2019.
• Η δωροεπιταγή καλύπτει το ποσό των 2.000 ευρώ. Για αγορές άνω του ποσού αυτού ο νικητής καλείται να καλύψει ο ίδιος τη διαφορά.
• Η δωροεπιταγή δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
• Ο νικητής έχει το δικαίωμα να εξαργυρώσει την δωροεπιταγή σε όποιο κατάστημα «Παρουσίαση» επιθυμεί, πανελλαδικά.

6.2. Εβδομαδιαία Δώρα του Διαγωνισμού:
Τα δώρα του Διαγωνισμού για κάθε μία από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις είναι τα ακόλουθα
Πέντε (5) νικητές κατόπιν κλήρωσης κερδίζουν από ένα (1) Barilla Master box με υψηλής ποιότητας σκεύη κουζίνας WMF.
Κάθε Barilla Master Box περιέχει:
Ένα Ανοξείδωτο μαχαίρι 11εκ ειδικό για κοπή τυριών και βοτάνων.
Μία Κουτάλα τρυπητή 30εκ. σειρά Profi Plus.
Έναν Τρίφτη Τυριού 25εκ σειρά Profi Plus.
Ένα Χρονόμετρο 60 λεπτών σειρά Premium One.
Έναν μύλο μπαχαρικών με διάμετρο 6εκ.
Μία σάλτσα Barilla Pesto Genovese 190g.
7.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό τους στη διεύθυνση email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 96 ώρες από την αποστολή του ως άνω email, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/τρια, τότε το εκάστοτε δώρο θα επιστρέφεται στη Διοργανώτρια και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Το όνομα του τελικού νικητή, μετά την επιβεβαίωσή του, δύναται να ανακοινωθεί στην σελίδα της Barilla στο Facebook (https://www.facebook.com/barillagreece/) ή/και στο website www.barillamastersofpasta.gr

7.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα ή για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα μετά την αποστολή/ παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται δωρεάν με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.6. Όλα τα δώρα θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την ενημέρωσή τους από τη Διαφημιστική. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια (ή ο συνεργάτης αυτής) δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 30/10/2019 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Διοργανώτρια αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και τον ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδυκτιακό τόπο www.barillamastersofpasta.gr/. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στο συμβολαιογραφικό γραφείο του κ. Αθανασίου Δράγιου, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα.
Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος.